Search


Results 1-10 of 122 (Search time: 0.137 seconds).

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
1-Jan-2015Light Emitting DiodesLin, Chien-Chung; Chen, Kuo-Ju; Lin, Da-Wei; Han, Hau-Vie; Lai, Wei-Chih; Huang, Jian-Jang; Lu, Tien-Chang; Chang, Shoou-Jinn; Kuo, Hao-Chung; 光電系統研究所; 光電工程學系; Institute of Photonic System; Department of Photonics
1-Jan-2015Growth of GaN on Patterned Sapphire Substrate with High-Index FacetsChang, Sheng-Chieh; Chen, Chien-Chih; Chang, Tsu-Chi; Lin, Kun-Lin; Lu, Tien-Chang; Chang, Li; Wu, YewChung Sermon; 材料科學與工程學系; 光電工程學系; Department of Materials Science and Engineering; Department of Photonics
2010Low Droop Nonpolar GaN/InGaN Light Emitting Diode Grown on m-Plane GaN SubstrateChang, Shih-Pang; Lu, Tien-Chang; Zhuo, Li-Fu; Jang, Chung-Ying; Lin, Da-Wei; Yang, Hung-Chih; Kuo, Hao-Chung; Wang, Shing-Chung; 光電工程學系; Department of Photonics
1-Feb-2012Improved Output Power of InGaN-Based Ultraviolet LEDs Using a Heavily Si-Doped GaN Insertion Layer TechniqueChiu, Ching-Hsueh; Lin, Chien-Chung; Tu, Po-Min; Huang, Shih-Cheng; Tu, Chia-Cheng; Li, Jin-Chai; Li, Zhen-Yu; Uen, Wu-Yih; Zan, Hsiao-Wen; Lu, Tien-Chang; Kuo, Hao-Chung; Wang, Shing-Chung; Chang, Chun-Yen; 光電系統研究所; 電子工程學系及電子研究所; 光電工程學系; Institute of Photonic System; Department of Electronics Engineering and Institute of Electronics; Department of Photonics
25-Aug-2014Fabrication and characterization of back-side illuminated InGaN/GaN solar cells with periodic via-holes etching and Bragg mirror processesChang, Yi-An; Chen, Fang-Ming; Tsai, Yu-Lin; Chang, Ching-Wen; Chen, Kuo-Ju; Li, Shan-Rong; Lu, Tien-Chang; Kuo, Hao-Chung; Kuo, Yen-Kuang; Yu, Peichen; Lin, Chien-Chung; Tu, Li-Wei; 光電系統研究所; 光電工程學系; Institute of Photonic System; Department of Photonics
1-Oct-2015Double superstructures in InGaN/GaN nano-pyramid arraysChang, Chiao-Yun; Li, Heng; Hong, Kuo-Bin; Yang, Ya-Yu; Lai, Wei-Chih; Lu, Tien-Chang; 光電工程學系; Department of Photonics
15-May-2015Design of Bottom-Emitting Metallic Nanolasers Integrated With Silicon-On-Insulator WaveguidesChou, Bo-Tsun; Lu, Tien-Chang; Lin, Sheng-Di; 交大名義發表; National Chiao Tung University
1-Nov-2015Realization of UV Plasmonic Nanolasers With Extremely Small Mode VolumeChou, Bo-Tsun; Chou, Yu-Hsun; Chiang, Chih-Kai; Wu, Yen-Mo; Lin, Tzy-Rong; Lin, Sheng-Di; Lu, Tien-Chang; 交大名義發表; National Chiao Tung University
1-Nov-2015Lasing Characteristics of GaN-Based Photonic Quasi-Crystal Surface Emitting Lasers Operated at Higher Order Gamma ModeHong, Kuo-Bin; Chen, Chih-Cheng; Lu, Tien-Chang; Wang, Shing-Chung; 光電工程學系; Department of Photonics
30-Mar-2015Manipulation of exciton and photon lasing in a membrane-type ZnO microcavityLai, Ying-Yu; Chen, Jee-Wei; Chang, Tsu-Chi; Chou, Yu-Hsun; Lu, Tien-Chang; 照明與能源光電研究所; 光電工程學系; Institute of Lighting and Energy Photonics; Department of Photonics