Search


Results 1-10 of 15 (Search time: 0.054 seconds).

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
1-Feb-2012Improved Output Power of InGaN-Based Ultraviolet LEDs Using a Heavily Si-Doped GaN Insertion Layer TechniqueChiu, Ching-Hsueh; Lin, Chien-Chung; Tu, Po-Min; Huang, Shih-Cheng; Tu, Chia-Cheng; Li, Jin-Chai; Li, Zhen-Yu; Uen, Wu-Yih; Zan, Hsiao-Wen; Lu, Tien-Chang; Kuo, Hao-Chung; Wang, Shing-Chung; Chang, Chun-Yen; 光電系統研究所; 電子工程學系及電子研究所; 光電工程學系; Institute of Photonic System; Department of Electronics Engineering and Institute of Electronics; Department of Photonics
15-Jul-2012Light Extraction Enhancement of GaN-Based Light-Emitting Diodes Using Crown-Shaped Patterned Sapphire SubstratesChiu, Ching-Hsueh; Hsu, Lung-Hsing; Lee, Chia-Yu; Lin, Chien-Chung; Lin, Bo-Wen; Tu, Shang-Ju; Chen, Yan-Hao; Liu, Che-Yu; Hsu, Wen-Ching; Lan, Yu-Pin; Sheu, Jinn-Kong; Lu, Tien-Chang; Chi, Gou-Chung; Kuo, Hao-Chung; Wang, Shing-Chung; Chang, Chun-Yen; 光電系統研究所; 電子工程學系及電子研究所; 光電工程學系; Institute of Photonic System; Department of Electronics Engineering and Institute of Electronics; Department of Photonics
2010Improvement in Crystalline Quality of InGaN-Based Epilayer on Sapphire via Nanoscaled Epitaxial Lateral OvergrowthChiu, Ching-Hsueh; Lin, Da-Wei; Li, Zhen-Yu; Chiu, Chin-Hua; Chao, Chu-Li; Tu, Chia-Cheng; Kuo, Hao-Chung; Lu, Tien-Chang; Wang, Shing-Chung; 光電工程學系; Department of Photonics
25-Jul-2011High Q microcavity light emitting diodes with buried AlN current aperturesCheng, Bo-Siao; Wu, Yun-Lin; Lu, Tien-Chang; Chiu, Ching-Hsueh; Chen, Cheng-Hung; Tu, Po-Min; Kuo, Hao-Chung; Wang, Shing-Chung; Chang, Chun-Yen; 光電工程學系; Department of Photonics
15-May-2011Light Output Enhancement of UV Light-Emitting Diodes With Embedded Distributed Bragg ReflectorCheng, Bo-Siao; Chiu, Ching-Hsueh; Lo, Ming-Hua; Wu, Yun-Lin; Kuo, Hao-Chung; Lu, Tien-Chang; Cheng, Yuh-Jen; Wang, Shing-Chung; Huang, Kuo-Jui; 光電工程學系; Department of Photonics
1-Jul-2011Highly Efficient and Bright LEDs Overgrown on GaN Nanopillar SubstratesChiu, Ching-Hsueh; Tu, Po-Min; Lin, Chien-Chung; Lin, Da-Wei; Li, Zhen-Yu; Chuang, Kai-Lin; Chang, Jet-Rung; Lu, Tien-Chang; Zan, Hsiao-Wen; Chen, Chiang-Yao; Kuo, Hao-Chung; Wang, Shing-Chung; Chang, Chun-Yen; 電子工程學系及電子研究所; 光電工程學系; Department of Electronics Engineering and Institute of Electronics; Department of Photonics
15-May-2011Light Output Enhancement of UV Light-Emitting Diodes With Embedded Distributed Bragg ReflectorCheng, Bo-Siao; Chiu, Ching-Hsueh; Lo, Ming-Hua; Wu, Yun-Lin; Kuo, Hao-Chung; Lu, Tien-Chang; Cheng, Yuh-Jen; Wang, Shing-Chung; Huang, Kuo-Jui; 光電工程學系; Department of Photonics
1-Apr-2011Tunable Light Emission from GaN-Based Photonic Crystal with Ultraviolet AlN/AlGaN Distributed Bragg ReflectorChen, Cheng-Chang; Chiu, Ching-Hsueh; Yang, Yi-Chun; Shih, M. H.; Chen, Jun-Rong; Li, Zhen-Zu; Kuo, Hao-Chung; Lu, Tien-Chang; 光電工程學系; Department of Photonics
1-Jan-2011Reduction of Efficiency Droop in Semipolar (1(1)over-bar01) InGaN/GaN Light Emitting Diodes Grown on Patterned Silicon SubstratesChiu, Ching-Hsueh; Lin, Da-Wei; Lin, Chien-Chung; Li, Zhen-Yu; Chang, Wei-Ting; Hsu, Hung-Wen; Kuo, Hao-Chung; Lu, Tien-Chang; Wang, Shing-Chung; Liao, Wei-Tsai; Tanikawa, Tomoyuki; Honda, Yoshio; Yamaguchi, Masahito; Sawaki, Nobuhiko; 光電系統研究所; 電子物理學系; 光電工程學系; Institute of Photonic System; Department of Electrophysics; Department of Photonics
3-Feb-2012High efficiency GaN-based light-emitting diodes with embedded air voids/SiO(2) nanomasksChiu, Ching-Hsueh; Lin, Chien-Chung; Han, Hau-Vei; Liu, Che-Yu; Chen, Yan-Hao; Lan, Yu-Pin; Yu, Peichen; Kuo, Hao-Chung; Lu, Tien-Chang; Wang, Shing-Chung; Chang, Chun-Yen; 電子工程學系及電子研究所; 光電工程學系; Department of Electronics Engineering and Institute of Electronics; Department of Photonics