Search


Results 1-10 of 67 (Search time: 0.005 seconds).

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
1-May-2008Surface morphological and nanomechanical properties of PLD-derived ZnO thin filmsJian, Sheng-Rui; Teng, I-Ju; Yang, Ping-Feng; Lai, Yi-Shao; Lu, Jian-Ming; Chang, Jee-Gong; Ju, Shin-Pon; 材料科學與工程學系; Department of Materials Science and Engineering
1-Jan-2014Symmetrical Dipole Contribution from Planar Defects on m-plane ZnO Epitaxial FilmsLiu, Chung-Wei; Chang, Shoou-Jinn; Ho, Yen-Teng; Chang, Li; Lo, Kuang-Yao; Brahma, Sanjaya; 材料科學與工程學系; Department of Materials Science and Engineering
1-Aug-2015Thickness effect of NiO on the performance of ultraviolet sensors with p-NiO/n-ZnO nanowire heterojunction structureLi, Yu-Ren; Wan, Chung-Yun; Chang, Chia-Tsung; Tsai, Wan-Lin; Huang, Yu-Chih; Wang, Kuang-Yu; Yang, Po-Yu; Cheng, Huang-Chung; 電子工程學系及電子研究所; Department of Electronics Engineering and Institute of Electronics
1-Apr-2007Structural and optical properties of ZnMgO nanostructures formed by Mg in-diffused ZnO nanowiresPan, Ching-Ju; Hsu, Hsu-Cheng; Cheng, Hsin-Ming; Wu, Chun-Yi; Hsieh, Wen-Feng; 光電工程學系; Department of Photonics
1-Nov-2015Realization of UV Plasmonic Nanolasers With Extremely Small Mode VolumeChou, Bo-Tsun; Chou, Yu-Hsun; Chiang, Chih-Kai; Wu, Yen-Mo; Lin, Tzy-Rong; Lin, Sheng-Di; Lu, Tien-Chang; 交大名義發表; National Chiao Tung University
1-Aug-2015Impact of Residual Hardmask Wires on the Performance of Film-Profile-Engineered ZnO Thin-Film Transistors With Discrete Bottom GatesLyu, Rong-Jhe; Lin, Horng-Chih; Huang, Tiao-Yuan; 電子工程學系及電子研究所; Department of Electronics Engineering and Institute of Electronics
1-Jan-2015Orientations of ZnO grown on GaN(10(1)over-bar1)Shih, Yi-Sen; Lin, Pei-Yi; Wei, Lin-Lung; Chang, Li; 材料科學與工程學系; Department of Materials Science and Engineering
1-Apr-2015Ultrastrong Mode Confinement in ZnO Surface Plasmon NanolasersChou, Yu-Hsun; Chou, Bo-Tsun; Chiang, Chih-Kai; Lai, Ying-Yu; Yang, Chun-Ting; Li, Heng; Lin, Tzy-Rong; Lin, Chien-Chung; Kuo, Hao-Chung; Wang, Shing-Chung; Lu, Tien-Chang; 照明與能源光電研究所; 電子工程學系及電子研究所; 光電工程學系; Institute of Lighting and Energy Photonics; Department of Electronics Engineering and Institute of Electronics; Department of Photonics
1-Nov-2011Enhanced Free Exciton and Direct Band-Edge Emissions at Room Temperature in Ultrathin ZnO Films Grown on Si Nanopillars by Atomic Layer DepositionChang, Yuan-Ming; Shieh, Jiann; Chu, Pei-Yuan; Lee, Hsin-Yi; Lin, Chih-Ming; Juang, Jenh-Yih; 材料科學與工程學系; 電子物理學系; Department of Materials Science and Engineering; Department of Electrophysics
17-Aug-2016Coherent acoustic phonon oscillation accompanied with backward acoustic pulse below exciton resonance in a ZnO epifilm on oxide-buffered Si(111)Lin, Ja-Hon; Shen, Yu-Kai; Liu, Wei-Rein; Lu, Chia-Hui; Chen, Yao-Hui; Chang, Chun-peng; Lee, Wei-Chin; Hong, Minghwei; Kwo, Jueinai-Raynien; Hsu, Chia-Hung; Hsieh, Wen-Feng; 光電工程學系; Department of Photonics