Search


Results 1-10 of 89 (Search time: 0.003 seconds).

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2010Low Droop Nonpolar GaN/InGaN Light Emitting Diode Grown on m-Plane GaN SubstrateChang, Shih-Pang; Lu, Tien-Chang; Zhuo, Li-Fu; Jang, Chung-Ying; Lin, Da-Wei; Yang, Hung-Chih; Kuo, Hao-Chung; Wang, Shing-Chung; 光電工程學系; Department of Photonics
1-Feb-2012Improved Output Power of InGaN-Based Ultraviolet LEDs Using a Heavily Si-Doped GaN Insertion Layer TechniqueChiu, Ching-Hsueh; Lin, Chien-Chung; Tu, Po-Min; Huang, Shih-Cheng; Tu, Chia-Cheng; Li, Jin-Chai; Li, Zhen-Yu; Uen, Wu-Yih; Zan, Hsiao-Wen; Lu, Tien-Chang; Kuo, Hao-Chung; Wang, Shing-Chung; Chang, Chun-Yen; 光電系統研究所; 電子工程學系及電子研究所; 光電工程學系; Institute of Photonic System; Department of Electronics Engineering and Institute of Electronics; Department of Photonics
2008Wet mesa etching process in InGaN-based light emitting diodesYang, Chung-Chieh; Lin, Chia-Feng; Jiang, Ren-Hao; Liu, Hsun-Chih; Lin, Chun-Min; Chang, Chung-Ying; Wuu, Dong-Sing; Kuo, Hao-Chung; Wang, Shing-Chung; 光電工程學系; Department of Photonics
1-Jul-2007Reliable architecture for high-capacity fiber-radio systemsPeng, Peng-Chun; Feng, Kai-Ming; Chiou, Hung-Yu; Peng, Wei-Ren; Chen, Jason (Jyehong); Kuo, Hao-Chung; Wang, Shing-Chung; Chi, Sien; 光電工程學系; Department of Photonics
1-Mar-2009Nitride-Based Thin-Film Light-Emitting Diodes With Photonic Quasi-Crystal SurfaceLee, Chia-En; Lai, Chun-Feng; Lee, Yea-Chen; Kuo, Hao-Chung; Lu, Tien-Chang; Wang, Shing-Chung; 光電工程學系; Department of Photonics
1-Apr-2009Improvement of the Efficiency of InGaN-GaN Quantum-Well Light-Emitting Diodes Grown With a Pulsed-Trimethylindium Flow ProcessHsueh, Tao-Hung; Sheu, Jinn-Kong; Lai, Wei-Chi; Wang, Yi-Ting; Kuo, Hao-Chung; Wang, Shing-Chung; 光電工程學系; Department of Photonics
1-Oct-2006The carrier blocking effect on 850 nm InAlGaAs/AlGaAs vertical-cavity surface-emitting lasersChang, Yi-An; Ko, Tsung-Shine; Chen, Jun-Rong; Lai, Fang-I; Yu, Chun-Lung; Wu, I-Tsung; Kuo, Hao-Chung; Kuo, Yen-Kuang; Laih, Li-Wen; Laih, Li-Horng; Lu, Tin-Chang; Wang, Shing-Chung; 光電工程學系; Department of Photonics
18-Sep-2006Emission characteristics of optically pumped GaN-based vertical-cavity surface-emitting lasersChu, Jung-Tang; Lu, Tien-Chang; You, Min; Su, Bor-Jye; Kao, Chih-Chiang; Kuo, Hao-Chung; Wang, Shing-Chung; 光電工程學系; Department of Photonics
1-May-2008Further enhancement of nitride-based near-ultraviolet vertical-injection light-emitting diodes by adopting a roughened mesh-surfaceLee, Chia-En; Lee, Yea-Chen; Kuo, Hao-Chung; Lu, Tien-Chang; Wang, Shing-Chung; 光電工程學系; Department of Photonics
1-Mar-2008High-brightness InGaN-GaN flip-chip light-emitting diodes with triple-light scatteriny layersLee, Chia-En; Lee, Yea-Chen; Kuo, Hao-Chung; Lu, Tien-Chang; Wang, Shing-Chung; 光電工程學系; Department of Photonics