Search


Results 1-10 of 96 (Search time: 0.005 seconds).

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
1995多邊形骨架表達法及其在三維工件之分類應用涂原彰; Tu, Yuan-Zhang; 巫木誠; 莊榮宏; Wu, Mu-Cheng; Zhuang, Rong-Hong; 工業工程與管理學系
2000結合輪廓邊裁切及貼圖之快速顯像技術李俊毅; Li, Jin-Yi; 莊榮宏; Chuang, Jung-Hong; 資訊科學與工程研究所
2000利用空間分割個別物體之深度網格與遮蔽裁切的複雜場景顯像技術李柏穎; Bo-Yin Lee; 莊榮宏; Dr. Jung-Hong Chuang; 資訊科學與工程研究所
1999適用於動態巡迴的觀視點相依多層次精細度模型梁恩齊; EnChyi Andy Liang; 莊榮宏; Jung-Hong Chuang; 資訊科學與工程研究所
1996動態環境中有效的聚集化階層式熱輻射法之研究李汪曄; Lee, Wang-Yeh; 莊榮宏; Jung-Hong Chuang; 資訊科學與工程研究所
1999具觀視點相依多層次精細度模型保留之即時且連續的地形顯像技術翁明昉; Ming-Fan Ueng; 莊榮宏; Jung-Hong Chuang; 資訊科學與工程研究所
2001劇烈動態液體動畫邱志偉; Chih-Wei Chiu; 莊榮宏; 林正中; Jung-Hong Chuang; Cheng-Chung Lin; 資訊科學與工程研究所
2001有效率的動態雲層顯像技術廖宏祥; Horng-Shyang Liao; 莊榮宏; 林正中; Jung-Hong Chuang; Cheng-Chung Lin; 資訊科學與工程研究所
2001利用五元細分割的一致性網格參數化技術林建良; Jian-Liang Lin; 莊榮宏; 林正中; Jung-Hong Chuang; Cheng-Chung Lin; 資訊科學與工程研究所
2001反射係數為主之兩階段光場壓縮法李庭育; Teng Yok Lee; 莊榮宏; 林正中; Jung Hong Chuang; Cheng Chung Lin; 資訊科學與工程研究所