Search


Results 1-10 of 15 (Search time: 0.004 seconds).

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
1989電荷注入元件讀取電路設計陳和傑; Chen, Huo-Jie; 吳重雨; 謝正雄; Wu, Zhong-Yu; Xie, Zheng-Xiong; 電子研究所
1992補償式迴授方法之光電元件溫度控制張永昌; Zhang, Yong-Chang; 謝正雄; Xie, Zheng-Xiong; 光電工程學系
1979蒸鍍在PZT陶瓷和LiTaO3單晶基座上Te薄膜焦電特性之研究王隆慶; Wang, Long-Qing; 謝正雄; Xie, Zheng-Xiong; 電子研究所
1979某些陶瓷鐵電體其微波感應之焦電效應的探討楊史勇; Yang, Shi-Yong; 謝正雄; Xie, Zheng-Xiong; 電子研究所
1979LiTaO3及PZT紅外線焦電偵測器之研製周書碩; Zhou, Shu-Shuo; 謝正雄; 盧志遠; Xie, Zheng-Xiong; Lu, Zhi-Yuan; 電子研究所
1974高耐壓功率電晶體的設計與製造沈志豪; Shen, Zhi-Hao; 張俊彥; 謝正雄; Zhang, Zun-Yan; Xie, Zheng-Xiong; 電子研究所
1986抗幅射加強模場效電晶體的模擬鄭鴻儒; Zheng, Hong-Ru; 謝正雄; Xie, Zheng-Xiong; 光電工程學系
1982磷酸二氫鉀單晶之非線性光學特性的探討陳炳雄; Chen, Bing-Xiong; 謝正雄; 楊宗哲; 潘犀靈; Xie, Zheng-Xiong; Yang, Zong-Zhe; Pan, Xi-Ling; 光電工程學系
1982電校正式之焦電幅射儀系統的設計游如淵; You, Ru-Yuan; 謝正雄; 潘犀靈; 楊宗哲; Xie, Zheng-Xiong; Pan, Xi-Ling; Yang, Zong-Zhe; 光電工程學系
1982尿素單晶成長及其非線性光學性質之研究林三寶; Lin, San-Bao; 謝正雄; 潘犀靈; 楊宗哲; Xie, Zheng-Xiong; Pan, Xi-Ling; Yang, Zong-Zhe; 光電工程學系