Search


Results 1-10 of 19 (Search time: 0.004 seconds).

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2001國軍聯保廠推動ISO 14001與OHSAS 18001管理系統整合之研究張明廉; Ming-Lien Chang; 陳俊瑜; 陳俊勳; Dr. Chun-Yu-Chen; Dr. Chiun-Hsun-Chen; 工學院產業安全與防災學程
2010以本質較安全設計策略探討高科技製程設備人因工程改善之研究楊彩雲; Yang, Tsai -Yun; 陳春盛; 陳俊瑜; Chen, Chun-Sung; Chen, Chun-Yu; 工學院產業安全與防災學程
2009高層建築物避難安全性能驗證評估高元章; Kao, Yuan-Chang; 陳春盛; 陳俊瑜; Chen, Chun-Sung; Chen, Chun-Yu; 工學院產業安全與防災學程
2016台灣推廣「太陽光電發電」之策略研究彭憲忠; 陳俊勳; 陳俊瑜; Peng,Hsien-Chung; Chen,Chiun-Shun; Chen,Chiun-Yu; 工學院產業安全與防災學程
2016以本質較安全設計策略探討LED製程氨氮回收系統之研究崔丕漢; 陳俊勳; 陳俊瑜; Tsui, Pei-Han; Chen, Chiun-Hsun; Chen, Chun-Yu; 工學院產業安全與防災學程
2010高科技產業推行健康促進及女性操作員工生活型態之探討楊素玲; Yang, Su-Ling; 陳俊瑜; 陳俊勳; Chen, Chun-Yu; Chen, Chun- Hsun; 工學院產業安全與防災學程
2013某半導體廠承攬商管理之廢棄物清運作業安全研究葉嘉恒; Yeh,Chia-Heng; 蔡春進; 陳俊瑜; Tsai,Chuen-Jinn; Chen,Chun-Yu; 工學院產業安全與防災學程
2006起爆劑製程本質較安全設計與風險評估管理-以糊精疊氮化鉛製程為例葉銘傳; Ming-Chuan Yeh; 陳俊瑜; 金大仁; Chun-Yu Chen; Tai-Yan Kam; 工學院產業安全與防災學程
2007超低溫液體供應系統製程危害分析與風險評估莊浩浰; Chuang Hao Li; 陳俊瑜; 陳俊勳; Chen Chun Yu; Chen Chiun Hsun; 工學院產業安全與防災學程
2004陶瓷業危害風險評估與損害防阻之探討姜智育; Chih-Yu Chiang; 陳俊瑜; 陳春盛; Chun-Yu Chen; Chun-Sung Chen; 工學院產業安全與防災學程