Search


Results 1-10 of 65 (Search time: 0.006 seconds).

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2016高功率氮化鎵材料發光二極體之製作與光取出提升研究江彥志; 郭浩中; 林建中; Chiang, Yen-Chih; Kuo, Hao-Chung; Lin, Chien-Chung; 照明與能源光電博士學位學程
1-Jul-2015Wide-Range Correlated Color Temperature Light Generation From Resonant Cavity Hybrid Quantum Dot Light-Emitting DiodesChen, Kuo-Ju; Lin, Chien-Chung; Han, Hau-Vei; Lee, Chia-Yu; Chien, Shih-Hsuan; Wang, Kuan-Yu; Chiu, Sheng-Huan; Tu, Zong-Yi; Li, Jie-Ru; Chen, Teng-Ming; Li, Xiuling; Shih, Min-Hsiung; Kuo, Hao-Chung; 交大名義發表; 應用化學系; 光電工程學系; National Chiao Tung University; Department of Applied Chemistry; Department of Photonics
2012Recent advances on CW current injection blue VCSELsWang, Shing-Chung; Lu, Tien-Chang; Kuo, Hao-Chung; 光電工程學系; Department of Photonics
1-Nov-2006High light-extraction GaN-based vertical LEDs with double diffuse surfacesLee, Ya-Ju; Kuo, Hao-Chung; Lu, Tien-Chang; Wang, Shing-Chung; 光電工程學系; Department of Photonics
1-Nov-2011Characteristics of Current-Injected GaN-Based Vertical-Cavity Surface-Emitting LasersLu, Tien-Chang; Wu, Tzeng-Tsong; Chen, Shih-Wei; Tu, Po-Min; Li, Zhen-Yu; Chen, Chien-Kang; Chen, Cheng-Hung; Kuo, Hao-Chung; Wang, Shing-Chung; Zan, Hsiao-Wen; Chang, Chun-Yen; 電子工程學系及電子研究所; 光電工程學系; Department of Electronics Engineering and Institute of Electronics; Department of Photonics
1-Sep-2008Numerical Study on Optimization of Active Layer Structures for GaN/AlGaN Multiple-Quantum-Well Laser DiodesChen, Jun-Rong; Ko, Tsung-Shine; Su, Po-Yuan; Lu, Tien-Chang; Kuo, Hao-Chung; Kuo, Yen-Kuang; Wang, Shing-Chung; 光電工程學系; Department of Photonics
1-May-2008Nano-processing techniques applied in GaN-Based light-emitting devices with self-assembly Ni nano-masksChiu, Ching-Hua; Lo, Ming-Hua; Lu, Tien-Chang; Yu, Peichen; Huang, H. W.; Kuo, Hao-Chung; Wang, Shing-Chung; 光電工程學系; Department of Photonics
May-2016Non-thermal alloyed ohmic contact process of GaN-based HEMTs by pulsed laser annealingTzou, An-Jye; Hsieh, Dan-Hua; Chen, Szu-Hung; Li, Zhen-Yu; Chang, Chun-Yen; Kuo, Hao-Chung; 電子物理學系; 電機學院; 光電工程學系; Department of Electrophysics; College of Electrical and Computer Engineering; Department of Photonics
1-Oct-2007GaN-based high-Q vertical-cavity light-emitting diodesLu, Tien-Chang; Kao, Tsung-Ting; Kao, Chih-Chiang; Chu, Jung-Tang; Yeh, Kang-Fan; Lin, Li-Fan; Peng, Yu-Chun; Huang, Hung-Wen; Kuo, Hao-Chung; Wang, Shing-Chung; 光電工程學系; Department of Photonics
1-Dec-2013Investigation and Comparison of the GaN-Based Light-Emitting Diodes Grown on High Aspect Ratio Nano-Cone and General Micro-Cone Patterned Sapphire SubstrateHuang, Jhih-Kai; Lin, Da-Wei; Shih, Min-Hsiung; Lee, Kang-Yuan; Chen, Jyun-Rong; Huang, Hung-Weng; Kuo, Shou-Yi; Lin, Chung-Hsiang; Lee, Po-Tsung; Chi, Gou-Chung; Kuo, Hao-Chung; 光電工程學系; Department of Photonics