Search


Results 1-10 of 354 (Search time: 0.002 seconds).

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2012氮化鎵垂直面射型雷射之電流與光學侷限研究何宗霖; Ho, Tsung-Lin; 盧廷昌; Lu, Tien-Chang; 顯示科技研究所
1-Jun-2014Fabrication and characteristics of a GaN-based microcavity laser with shallow etched mesaLai, Ying-Yu; Chou, Yu-Hsun; Wu, Yu-Sheng; Lan, Yu-Pin; Lu, Tien-Chang; Wang, Shing-Chung; 光電工程學系; Department of Photonics
1-Jan-2019Plasmonic nanolasers based on graphene-insulator-metal platformLu, Tien-Chang; 光電工程學系; Department of Photonics
Mar-2017High-Efficiency InGaN/GaN Core-Shell Nanorod Light-Emitting Diodes With Low-Peak Blueshift and Efficiency DroopTzou, An-Jye; Hsieh, Dan-Hua; Hong, Kuo-Bin; Lin, Da-Wei; Huang, Jhih-Kai; Chen, Tzu-Pei; Kao, Tsung-Sheng; Chen, Yang-Fang; Lu, Tien-Chang; Chen, Chyong-Hua; Kuo, Hao-Chung; Chang, Chun-Yen; 電子物理學系; 光電工程學系; Department of Electrophysics; Department of Photonics
20-Nov-2019Engineering radiative coupling of excitons in 2D semiconductorsHorng, Jason; Chou, Yu-Hsun; Chang, Tsu-Chi; Hsu, Chu-Yuan; Lu, Tien-Chang; Deng, Hui; 光電工程學系; Department of Photonics
15-Oct-2019Degradation mechanisms of bias stress on nitride-based near-ultraviolet light-emitting diodes in salt water vapor ambientChen, Lih-Ren; Huang, Shen-Che; Chiu, Jo-Lun; Lu, Chien-Cheng; Su, Wei-Ming; Weng, Chen-Yuan; Shen, Huan-Yu; Lu, Tien-Chang; Chen, Hsiang; 光電工程學系; Department of Photonics
29-Mar-2020Full-Spectrum Analysis of Perovskite-Based Surface Plasmon NanolasersCheng, Pi-Ju; Zheng, Qi-Yan; Hsu, Chu-Yuan; Li, Heng; Hong, Kuo-Bin; Zhu, Yizhi; Cui, Qiannan; Xu, Chunxiang; Lu, Tien-Chang; Lin, Tzy-Rong; 光電工程學系; Department of Photonics
15-Apr-2020Electrically Injected GaN-Based Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers with TiO2 High-Index-Contrast Grating ReflectorsChang, Tsu-Chi; Hashemi, Ehsan; Hong, Kuo-Bin; Bengtsson, Jorgen; Gustaysson, Johan; Haglund, Asa; Lu, Tien-Chang; 光電工程學系; Department of Photonics
2013磷化鋁鎵銦發光二極體之反射鏡特性研究馮啟宏; Feng, Chi-Hung; 盧廷昌; Lu, Tien-Chang; 電機學院電子與光電學程
2013高功率邊射型與光子晶體面射型 雷射二極體之研究洪志蒼; Hung, Chih-Tsang; 盧廷昌; Lu, Tien-Chang; 光電工程研究所