Search


Results 1-10 of 186 (Search time: 0.003 seconds).

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
1985一個在交換階層的故障模擬器許孟烈; Xu, Meng-Lie; 李崇仁; 沈文仁; Li, Chong-Ren; Shen, Wen-Ren; 電子研究所
1986一個混成電路的電腦輔助線路設計系統陳俊華; CHEN, JUN-HUA; 徐力行; 李崇仁; XU, LI-XING; LI, CHONG-REN; 資訊科學與工程研究所
1985設計與製作一個利用個人電腦為基礎的低成本通用型數位積體電路測試機林功藝; Lin, Gong-Yi; 沈文仁; 李崇仁; 任建葳; Shen, Wen-Ren; Li, Chong-Ren; Ren, Jian-Wei; 電子研究所
1995具未知值之高階障礙模擬吳明學; Wu, Ming-Shae; 李崇仁; Lee Chung-Len; 電子研究所
1995N2O氣體於深次微米金氧半場效電晶體及複晶矽氧化層之應用賴朝松; Lai, Chao-Song; 雷添福; 李崇仁; Lei, Tian Fu; Li, Chong-Ren; 電子研究所
1995於VLSI上AlSiCu/TiN/Ti之接觸系統曾令旭; Tsang, Ling Yuk; 李崇仁; Chung-Len Lee; 電子研究所
1995CMOS運算放大器之函數測試圖樣產生法張順志; Chang, Soon Jyh; 李崇仁; Chung Len Lee; 電子研究所
1995低溫(850C)N2O製程在金氧半場效電晶體及薄膜電晶體製造上的應用林進福; Lin, Jin-Fu; 李崇仁; Chung-Len Lee; 電子研究所
1995交換網路的測試與容錯設計林鴻文; Lin, Hung Wen; 李崇仁; Chung Len Lee; 電子研究所
1995閘極氧化層可靠性之分析與應用於表面通道P型金氧半場效電晶體之閘極工程林永豪; Lin, Yung-Hao; 李崇仁; 雷添福; Lee, Chung-Len; Lei, Tan-Fu; 電子研究所