Browsing by Author Zeng, Zheng-Quan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
1980外商銀行授信系統模式之研究林蒼祥; Lin, Cang-Xiang; 曾正權; Zeng, Zheng-Quan; 管理科學系所
1980廠商員工僱用人數與生產量函數之計量經濟模型——個案分析吳祥華; Wu, Xiang-Hua; 曾正權; Zeng, Zheng-Quan; 管理科學系所
1980投資期間對資本資產定價模式影響之研究朱萬壽; Zhu, Wan-Shou; 曾正權; 巫永森; Zeng, Zheng-Quan; Wu, Yong-Sen; 管理科學系所
1980本國廠商與外資廠商經濟效率之比較研究-以電子業為例蘇有志; Su, You-Zhi; 曾正權; Zeng, Zheng-Quan; 管理科學系所
1981民間投資興建停車場獎勵措施有效性分析林榮鎮; Lin, Rong-Zhen; 謝長宏; 曾正權; Xie, Zhang-Hong; Zeng, Zheng-Quan; 管理科學系所
1992總體經濟因素套利定價理論之實證李秉穎; Li, Bing-Ying; 曾正權; Zeng, Zheng-Quan; 管理科學系所
1991總體經濟因素對股票報酬之影響--臺灣上市公司之實證研究王麗梅; Wang, Li-Mei; 曾正權; Zeng, Zheng-Quan; 管理科學系所
1992臺灣地區貨幣對物價影響之遞延時差研究廖俊煌; Liao, Zun-Huang; 曾正權; Zeng, Zheng-Quan; 管理科學系所
1982通貨膨脹過程中工資與物價之決定對所得分配之影響陳淑英; Chen, Shu-Ying; 曾正權; Zeng, Zheng-Quan; 管理科學系所
1980需求價格不确定與廠商行為楊義隆; Yang, Yi-Long; 曾正權; Zeng, Zheng-Quan; 管理科學系所