Browsing by Author SU, XIANG

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
1987二維砷化鎵金半場效電晶體特性模擬方中信; FANG, ZHONG-XIN; 蘇翔; 莊晴光; SU, XIANG; ZHUANG, GING-GUANG; 電子研究所
1991二維金半場效電晶體有限元素之分析與模擬洪育銘; HONG, YU-MING; 蘇翔; SU, XIANG; 電子研究所
1987以矽晶片直接黏合技術製作SOI 基片鄭道隆; ZHEN, DAO-LONG; 陳茂傑; 雷添福; 蘇翔; CHEN, MAO-JIAN; LEI, TIAN-FU; SU, XIANG; 電子研究所
1991側壁間隔技術應用於場效應控制電子遷移元件之研究李明才; LI, MING-CAI; 蘇翔; 蔡中; SU, XIANG; CAI, ZHONG; 電子研究所
1986半導體絕綠層上微線的數值方法洪嘉成; HONG, JIA-CHENG; 蘇翔; SU, XIANG; 電子研究所
1987微波似光學混合器黃成滿; HUANG, CHENG-MAN; 蘇翔; 莊晴光; SU, XIANG; ZHUANG, GING-GUANG; 電子研究所
1987毫米波與微波單石寬頻傳送波放大器積體電路鍾炳文; ZHONG, BING-WEN; 蘇翔; 莊晴光; SU, XIANG; ZHUANG, GING-GUANG; 電子研究所
1988矽晶片上薄膜之應力減輕劉國賓; LIU, GUO-BIN; 陳茂傑; 雷添福; 蘇翔; CHEN, MAO-JIE; LEI, TIAN-FU; SU, XIANG; 光電工程學系
1988絕緣隔離基片製程中由於薄膜應力造成晶片彎曲問題之研究周賜明; ZHOU, SI-MING; 陳茂傑; 雷添福; 蘇翔; CHEN, MAO-JIE; LEI, TIAN-FU; SU, XIANG; 光電工程學系
1988鉑/ 鎳鉻合金/ 矽及鉑/ 鎳鈦合金/ 矽蕭特基二極體特性之研究王建國; WANG, JIAN-GUO; 雷添福; 蘇翔; LEI, TIAN-FU; SU, XIANG; 電子研究所
1975高效率之砷化鎵及砂衝渡二極體之設計及製造蘇翔; SU, XIANG; 施敏; Shi, Min; 電子研究所