Browsing by Author Lam, Tu-Ngoc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
25-Feb-2016Atomic origin of the spin-polarization of the Co2FeAl Heusler compoundLiang, Jaw-Yeu; Lam, Tu-Ngoc; Lin, Yan-Cheng; Chang, Shu-Jui; Lin, Hong-Ji; Tseng, Yuan-Chieh; 材料科學與工程學系; Department of Materials Science and Engineering
1-Aug-2019Comparing Cyclic Tension-Compression Effects on CoCrFeMnNi High-Entropy Alloy and Ni-Based SuperalloyLam, Tu-Ngoc; Chou, You-Shiun; Chang, Yao-Jen; Sui, Tsung-Ruei; Yeh, An-Chou; Harjo, Stefanus; Lee, Soo Yeol; Jain, Jayant; Lai, Bo-Hong; Huang, E-Wen; 材料科學與工程學系; Department of Materials Science and Engineering
17-Jan-2013Enhanced Magnetic Anisotropy via Quasi-Molecular Magnet at Organic-Ferromagnetic ContactHsu, Yao-Jane; Lai, Yu-Ling; Chen, Chih-Han; Lin, Ying-Chang; Chien, Hsiu-Yun; Wang, Jeng-Han; Lam, Tu-Ngoc; Chan, Yuet-Loy; Wei, D. H.; Lin, Hong-Ji; Chen, Chien-Te; 材料科學與工程學系奈米科技碩博班; Graduate Program of Nanotechnology , Department of Materials Science and Engineering
1-Jun-2019Hardening steels by the generation of transient phase using additive manufacturingHuang, E-Wen; Lee, Soo Yeol; Jain, Jayant; Tong, Yang; An, Ke; Tsou, Nien-Ti; Lam, Tu-Ngoc; Yu, Dunji; Chae, Hobyung; Chen, Shi-Wei; Chen, Shih-Min; Chou, Hung-Sheng; 材料科學與工程學系; Department of Materials Science and Engineering
1-Nov-2015Interfacial symmetry of Co-Alq(3)-Co hybrid structures for effective spin filteringLam, Tu-Ngoc; Lai, Yu-Ling; Chen, Chih-Han; Chen, Po-Hung; Wei, Der-Hsin; Lin, Hong-Ji; Chen, C. T.; Sheu, Jeng-Tzong; Hsu, Yao-Jane; 材料科學與工程學系; Department of Materials Science and Engineering
1-Jul-2018Micro-Layer and Lattice Structure Effects on Impedance of Titanium Oxide PhthalocyanineLam, Tu-Ngoc; Huang, Wei-Jie; Wang, Chun-Chieh; Chuang, Wei-Tsung; Su, Ya-Wen; Huang, E-Wen; 材料科學與工程學系; 照明與能源光電研究所; Department of Materials Science and Engineering; Institute of Lighting and Energy Photonics
15-May-2019Multi-scale mapping for collagen-regulated mineralization in bone remodeling of additive manufacturing porous implantsTsai, Pei-I.; Lam, Tu-Ngoc; Wu, Meng-Huang; Tseng, Kuan-Ying; Chang, Yuan-Wei; Sun, Jui-Sheng; Li, Yen-Yao; Lee, Ming-Hsueh; Chen, San-Yuan; Chang, Chung-Kai; Su, Chun-Jen; Lin, Chia-Hsien; Chiang, Ching-Yu; Ku, Ching-Shun; Tsou, Nien-Ti; Shih, Shao-Ju; Wang, Chun-Chieh; Huang, E-Wen; 材料科學與工程學系; Department of Materials Science and Engineering
21-Sep-2017Spin filtering of a termination-controlled LSMO/Alq(3) heterojunction for an organic spin valveLam, Tu-Ngoc; Huang, Yen-Lin; Weng, Ke-Chuan; Lai, Yu-Ling; Lin, Ming-Wei; Chu, Ying-Hao; Lin, Hong-Ji; Kaun, Chao-Cheng; Wei, Der-Hsin; Tseng, Yuan-Chieh; Hsu, Yao-Jane; 材料科學與工程學系; Department of Materials Science and Engineering
10-Jul-2017Using magnetic structure of Co40Pd60/Cu for the sensing of hydrogenLang, Jaw-Yeu; Pai, Yun-Chieh; Lam, Tu-Ngoc; Lin, Wen-Chin; Chan, Ting-Shan; Lai, Chih-Huang; Tseng, Yuan-Chieh; 材料科學與工程學系; Department of Materials Science and Engineering