Browsing by Author LI, CHONG-REN

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 46  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1984CMOS大型積體電路擷取器王錦煌; WANG, JIN-HUANG; 任建葳; 李崇仁; REN, JIAN-WEI; LI, CHONG-REN; 電子研究所
1988一個並行圖樣混合階層錯誤模擬器黃志松; HUANG, ZHI-SONG; 李崇仁; 沈文仁; LI, CHONG-REN; SHEN, WEN-REN; 電子研究所
1985一個在交換階層的故障模擬器許孟烈; XU, MENG-LIE; 李崇仁; 沈文仁; LI, CHONG-REN; SHENG, WEN-REN; 電子研究所
1986一個混成電路的電腦輔助線路設計系統陳俊華; CHEN, JUN-HUA; 徐力行; 李崇仁; XU, LI-XING; LI, CHONG-REN; 資訊科學與工程研究所
1985一個用於數位電路的混合階層模擬器吳敬平; WU, JIN-PING; 任建葳; 沈文仁; 李崇仁; REN, JIAN-WEI; SHEN, WEN-REN; LI, CHONG-REN; 電子研究所
1986一對數位線硌之概率式可測性測量模式與程式黃渭濱; HUANG, WEI-BIN; 李崇仁; LI, CHONG-REN; 電子研究所
1986一種以路徑終止於停止線為法則的測試圖樣產生器莊世任; ZHUANG, SHI-REN; 李崇仁; LI, CHONG-REN; 電子研究所
1985一種新型互補式金氧半浮點乘加運算積體電路之設計葉儀皓; YE, YI-HAO; 沈文仁; 李崇仁; SHEN, WEN-REN; LI, CHONG-REN; 電子研究所
1991二氧化鈦薄膜之研究嚴昌生; YAN, CHANG-SHENG; 雷添福; 李崇仁; LEI, TIAN-FU; LI, CHONG-REN; 電子研究所
1988以單極性函數理論推導功能測試及可測試性設計謝發忠; XIE, FA-ZHONG; 李崇仁; 沈文仁; LI, CHONG-REN; SHEN, WEN-REN; 電子研究所
1991以雜波測試圖樣測試定值故障陳明宇; CHEN, MING-YU; 李崇仁; LI, CHONG-REN; 電子研究所
1984佈線圖之邏輯電路檢驗程式黃清欽; HUANG, GING-GIN; 李崇仁; 沈文仁; LI, CHONG-REN; SHEN, WEN-REN; 電子研究所
1986使用矽化鈦接觸系統從事垂直卡爾文測試電阻結構之研究楊文祿; YANG, WEN-LU; 李崇仁; 雷添福; LI, CHONG-REN; LEI, TIANN-FU; 電子研究所
1991使用複晶矽(非晶矽)為擴散源形成複晶矽化鈦淺椄面之研究黃正同; HUANG, ZHENG-TONG; 雷添福; 李崇仁; LEI, TIAN-FU; LI, CHONG-REN; 電子研究所
1984克利斯--為金氧半線路的林界路徑時序分析程式茹季屏; RU, JI-PING; 李崇仁; 任建葳; LI, CHONG-REN; REN, JIAN-WEI; 電子研究所
1991分散式障礙模擬林萬益; LIN, WAN-YI; 李崇仁; LI, CHONG-REN; 電子研究所
1984半導體中心3.5 微米互補式金氧半積體電路製程之建立林健輝; LIN, JIAN-HUI; 雷添福; 李崇仁; LEI, TIAN-FU; LI, CHONG-REN; 電子研究所
1988可測性計量輔助產生測試圖樣王敏書; WANG, MIN-SHU; 李崇仁; 沈文仁; LI, CHONG-REN; SHEN, WEN-REN; 電子研究所
1988可測試性設計規則檢查器陳勁卓; CHEN, JIN-ZHUO; 李崇仁; 沈文仁; LI, CHONG-REN; SHEN, WEN-REN; 電子研究所
1988同步時序電路之故障模擬器錢美星; QIAN, MEI-XING; 李崇仁; 沈文仁; LI, CHONG-REN; SHEN, WEN-REN; 電子研究所