Browsing by Author Chang, Chi-Yi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2012像素│介面鄭楷婷; Jeng, Kai-Ting; 張基義; Chang, Chi-Yi; 建築研究所
2008再符號林侑萱; Lin, Yu-Hsuan; 張基義; Chang, Chi-Yi; 建築研究所
2008原生邊界蔡宗翰; 張基義; Chang, Chi-Yi; 建築研究所
2017參數─設計─參數:設計思維參數化劉義文; 張基義; Liu, Yi-Wen; Chang, Chi-Yi; 建築研究所
2010小物建李中成; Lee, Chung-Cheng; 張基義; Chang, Chi-Yi; 建築研究所
2012建築-空間媒介陳又瑜; Chen,Yu-Yu; 張基義; Chang, Chi-Yi; 建築研究所
2008建築磁場-秩序衍生空間楊孟凡; Yang, Meng-Fan; 張基義; Chang, Chi-Yi; 建築研究所
2013從物質到場所吳昌祐; Wu, Chang-Yu; 張基義; Chang, Chi-Yi; 建築研究所
2010意植空間陳宜婷; Chen, Yi-Ting; 張基義; Chang, Chi-Yi; 建築研究所
2009時序轉換的建築張美智; Chang, Mei-Chih; 張基義; Chang, Chi-Yi; 建築研究所
2017活動衍生介面 - 活動與空間的轉譯駱瑋蓁; 張基義; Lou, Wei-Chen; Chang, Chi-Yi; 建築研究所
2008漸築吳忠勳; Wu, Chun-Shin; 張基義; Chang, Chi-Yi; 建築研究所
2009物件空間結構曾哲文; Tseng, Che-Wen; 張基義; Chang, Chi-Yi; 建築研究所
1997現場監控之分散式軟體平台分析與設計張寄議; Chang, Chi-Yi; 胡竹生; Jwu-Sheng Hu; 電控工程研究所
2008異變吳柏璋; Wu, Po-Chang; 張基義; Chang, Chi-Yi; 建築研究所
2008設計事件與創作趙尉翔; Chao, Wei-Hsiang; 張基義; Chang, Chi-Yi; 建築研究所
2009躅旅見行蔡佳紋; Tsai, Chia-Wen; 張基義; Chang, Chi-Yi; 建築研究所
2010轉譯—由空間概念之生成到建築設計操作黃聖軒; 張基義; Chang, Chi-Yi; 建築研究所
2006非建築│構築有感行為之微型態陳良慈; Chen, Lang-Tzu; 張基義; Chang, Chi-Yi; 建築研究所