Browsing by Author 李承龍

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
20133D技術於犯罪現場調查之應用楊劭鈞; 李承龍; 黃仕斌; 科技管理研究所
2008中文聽障語者的強健性辨認研究李承龍; Lee, Cheng-Lung; 張文輝; Chang, Wen-Whei; 電信工程研究所
2011台灣鑑識制度之探討—以英國與美國為例林岱瑩; Lin, Tai-Ying; 虞孝成; 李承龍; Yu, Hsiao-Cheng; Lee, Cheng-Lung; 科技管理研究所
2016基於DeLone & McLean模型建構衡量指紋電腦系統 成功之模式劉欣雨; 洪志洋; 李承龍; Hsin-Yu Liu; Hung, Chih-Young; Li, Chen-Lung; 管理學院科技管理學程
2012犯罪現場蒐證運用行動裝置和雲端科技之研究林琪亞; Lin, Chi-ya; 虞孝成; 李承龍; Yu, Hsiao-cheng; Lee, Cheng-lung; 科技管理研究所
2011科技運用在犯罪現場調查之研究鍾銘輝; Chung, Ming-Hui; 虞孝成; 李承龍; Yu, Hsiao-Cheng; Lee, Cheng-Lung; 科技管理研究所
2013穿戴式智慧裝置導入於犯罪現場調查之應用黃俐瑋; Huang, Li-Wei; 黃仕斌; 李承龍; Huang, Shih-Ping; Li, Cheng-Lung; 科技管理研究所
2014臺灣發展核鑑識能量之研究陳瑩娌; Chen, Ying-Li; 虞孝成; 李承龍; Yu, Hsiao-Cheng; Lee, Cheng-Lung; 科技管理研究所
2000語音轉換及其在異常發聲矯正之應用李承龍; Cheng-Long Lee; 張文輝; Wen-Whei Chang; 電信工程研究所
2015輻射事故應變陳羿旻; Chen, Yi - min; 黃仕斌; 李承龍; Huang, Shih-Ping; Lee, Cheng-Lung; 科技管理研究所