Browsing by Author 施宙聰

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2013671 nm雷射系統和中空陰極管鋰原子D譜線光譜陳鏡峯; Chen, Ching-Feng; 江進福; 施宙聰; 王立邦; Jiang, Tsin-Fu; Shy, Jow-Tsong; Wang, Li-Bang; 物理研究所
2001MEH-PPV有機發光二極體中三重態激子之生成比例林立基; Li-Chi Lin; 孟心飛; 施宙聰; 洪勝富; Hsin-Fei Meng; Jow-Tsong Shy; Sheng-Fu Horng; 物理研究所
2000二極體雷射頻率控制之研究蔡淑娟; Shu-Chuan Tsai; 孟心飛; 施宙聰; Prof. Shin-Fey Meng; Prof. Jow-Tsong Shy; 物理研究所
2001以高頻探測共軛高分子電激發光下單重態與三重態激子形成時差梁碩瑋; Shou-Wei Liang; 孟心飛; 施宙聰; 洪勝富; Hsin-Fei Meng; Jow-Tsong Shy; Sheng-Fu Horng; 物理研究所
2003半導體雷射干涉儀之光源穩頻與追溯黃卯生; Mao Sheng Huang; 陸懋宏; 施宙聰; Mao Hong Lu; Jow-Tsong Shy; 光電工程學系
2013可調單頻 Nd:GdVO4雷射及其光譜應用施能謙; Shie, Nang-Chian; 謝文峰; 施宙聰; Hsieh, Wen-Feng; Shy, Jow-Tsong; 光電工程研究所
16-Sep-2005太陽能光主動元件祁甡; 陳南光; 施宙聰
11-Sep-2005太陽能光主動元件祁甡; 陳南光; 施宙聰
2004碘分子穩頻雷射之研究方惠梅; Hui-Mei Fang; 王興宗; 施宙聰; Prof. Shing-Chung Wan; Prof. Jow-Tsong Shy; 光電工程學系
2001磁性摻雜物對共軛高分子發光二極體的影響林宗緯; Tson-Wei Lin; 孟心飛; 施宙聰; 洪勝富; Hsin-Fei Meng; Jow-Tsong Shy; Sheng-Fu Horng; 物理研究所