Browsing by Author 張基義

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 66  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2003一種數位煉金術呂世民; Shih-Ming Lu; 劉育東; 張基義; 施向誠; Yu-Tung Liu; Chi-Yi Zhang; Xiang -Cheng Shi; 建築研究所
2005不定蔡嘉豪; Tsai , Chia-Hao; 張基義; Chang , Chi-Ti; 建築研究所
2007事件與運動所塑造的動態地景林柏陽; BO-YANG LIN; 張基義; 建築研究所
2008介-質 (關於真實的虛構)林信和; Lin, Hsin-Her; 張基義; 建築研究所
2007以景造景趙柏聿; Po-Yu, Chao; 張基義; Chiyi Chang; 建築研究所
2012像素│介面鄭楷婷; Jeng, Kai-Ting; 張基義; Chang, Chi-Yi; 建築研究所
2017價值驅動的建築策略黃順奇; 張基義; Huang,Shun-Chi; Chang,Chi-Yi; 建築研究所
2007再秩序_重構演繹組織林柳吟; 張基義; chiyichang; 建築研究所
2008再符號林侑萱; Lin, Yu-Hsuan; 張基義; Chang, Chi-Yi; 建築研究所
2008原生邊界蔡宗翰; 張基義; Chang, Chi-Yi; 建築研究所
2017參數─設計─參數:設計思維參數化劉義文; 張基義; Liu, Yi-Wen; Chang, Chi-Yi; 建築研究所
2010國立交通大學建築研究所張基義教師升等送審著作論文集張基義
2011場域建築黃慶雄; 張基義; 建築研究所
2007填充中介林聖平; Sheng-ping Lin; 張基義; 建築研究所
2010小物建李中成; Lee, Chung-Cheng; 張基義; Chang, Chi-Yi; 建築研究所
2009延續汪柏成; Wang, Po-Cheng; 張基義; 建築研究所
2011建築 | 模組葉昱瑩; Yeh, Yu-Ying; 張基義; Chan, Gchi-Yi; 建築研究所
2012建築-空間媒介陳又瑜; Chen,Yu-Yu; 張基義; Chang, Chi-Yi; 建築研究所
2010建築型為切片林冠宇; Lin, Guan-Yu; 張基義; 建築研究所
2009建築多樣性簡盈柔; Chien, Ying-Jou; 張基義; 建築研究所