Browsing by Author 吳沛儒

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2011中華郵政公司進入兩岸物流市場模式鍾甯; Chung ,Ning; 馮正民; 吳沛儒; Feng, Cheng-Min; Wu, Pei-Ju; 管理學院運輸物流學程
2008全球產銷供應鏈管理之節稅模式吳沛儒; Wu, Pei-Ju; 馮正民; Feng, Cheng-Min; 運輸與物流管理學系
2011台灣國際貨運承攬業之脆弱度與恢復力評估模式李禮卉; Lee, Li-Hui; 馮正民; 吳沛儒; Feng, Cheng-Min; Wu, Pei-Ju; 運輸與物流管理學系
2016國光汽車客運公司服務品質之研究王怡中; 馮正民; 吳沛儒; Wang,Yi-Chung; Feng, Cheng-Min; Wu, Pei-Ju; 管理學院運輸物流學程
2015從飛航組員自願報告探究疲勞發生的潛在原因康益全; Kang, Yi-Chuan; 馮正民; 吳沛儒; Feng, Cheng-Ming; Wu, Pei-Ju; 管理學院運輸物流學程
2011機場服務失誤與補救措施對顧客滿意度之關聯分析-以臺北國際航空站行李手推車為例郭光華; Kuo, Kuang-Hua; 馮正民; 吳沛儒; Feng, Cheng-Min; Wu, Pei-Ju; 管理學院運輸物流學程
2010歐盟排放交易機制對國籍航空業者之營運影響王俐驊; Wang, Li-Hua; 馮正民; 吳沛儒; Feng, Cheng-Min; Wu, Pei-Ju; 管理學院運輸物流學程
2010航空公司選擇聯盟之決策模式梁文龍; Liang, Wen-Long; 馮正民; 吳沛儒; Feng, Cheng-Min; Wu, Pei-Ru; 管理學院運輸物流學程
2008製造業全球運籌之區位決策與生產配銷模式吳沛儒; Wu Pei-Ju; 國立交通大學交通運輸研究所
2011集配作業脆弱度與恢復力之評估模式林政毅; Lin, Cheng-Yi; 馮正民; 吳沛儒; Feng, Cheng-Min; Wu, Pei-Ju; 管理學院運輸物流學程
2010電信公司進入音樂產業之決策模式─X公司之實證研究潘雅娟; Pan, Ya-Chuan; 馮正民; 吳沛儒; Feng, Cheng-Min; Wu, Pei-Ju; 管理學院運輸物流學程
2010飛安相關事件之風險分析林詩瑄; Lin, Shih-Hsuan; 馮正民; 吳沛儒; Feng, Cheng-Min; Wu, Pei-Ju; 管理學院運輸物流學程