Browsing by Author LI, CHONG-REN

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 46 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1984四氫化矽在矽晶片上之選擇性磊晶謝滋普; XIE, ZI-PU; 李崇仁; 雷添富; LI, CHONG-REN; LEI, TIAN-FU; 電子研究所
1990在超大型積體數位電路的障礙分析陳竹一; CHEN, ZHU-YI; 李崇仁; 沈文仁; LI, CHONG-REN; SHEN, WEN-REN; 電子研究所
1985字串式結構的內藏自身測試之研究葉吉祥; YE, JI-XIANG; 沈文仁; 李崇仁; SHEN, WEN-REN; LI, CHONG-REN; 電子研究所
1988對延遲故障的嚴格測試圖樣產生器廖述俊; LIAO, SHU-JUN; 李崇仁; 沈文仁; LI, CHONG-REN; SHEN, WEN-REN; 電子研究所
1987數位積體電路測試機姚忠一; YAO, ZHONG-YI; 李崇仁; LI, CHONG-REN; 電子研究所
1984數位訊號處理之功能層次模擬器林世杰; LIN, SHI-JIE; 任建葳; 李崇仁; REN, JIAN-WEI; LI, CHONG-REN; 電子研究所
1988橢圓測試儀在薄膜測量方法上的研究與改進何昭煌; HE, ZHAO-HUANG; 李崇仁; 雷添福; LI, CHONG-REN; LEI, TIAN-FU; 電子研究所
1986氮化單(複)晶氧化矽之折射率研究張本仁; ZHANG, BEN-REN; 李崇仁; 雷添福; LI, CHONG-REN; LEI, TIAN-FU; 電子研究所
1991疊形非晶矽膜形成的複晶矽接觸P﹢-N淺接面之特性蔡德安; CAI, DE-AN; 李崇仁; 雷添福; LI, CHONG-REN; LEI, TIAN-FU; 電子研究所
1988瞬時動態大信號的C-V 特性測量王文通; WANG, WEN-TONG; 李崇仁; 雷添福; LI, CHONG-REN; LEI, TIAN-FU; 電子研究所
1991組合邏輯電路的極小測試集黃鍚霖; HUANG, XI-LIN; 李崇仁; LI, CHONG-REN; 電子研究所
1988與金絕半結構相關之交換現象與交換元件張勁燕; ZHANG, JIN-YAN; 李崇仁; LI, CHONG-REN; 電子研究所
1991薄氧化層之退火處理李建興; LI, JIAN-XIN; 李崇仁; 雷添福; LI, CHONG-REN; LEI, TIAN,FU; 電子研究所
1986複晶矽 P - N 接面梁景哲; LIANG, JING-ZHE; 李崇仁; 雷添福; LI, CHONG-REN; LEI, TIAN-FU; 電子研究所
1988複晶矽P-N 接面之特性吳協霖; WU, XIE-LIN; 李崇仁; 雷添福; LI, CHONG-REN; LEI, TIAN-FU; 電子研究所
1991複晶矽薄膜電晶體的製程與特性之研究鄭金成; ZHENG, JIN-CHENG; 雷添福; 李崇仁; KEI, TIAN-FU; LI, CHONG-REN; 電子研究所
1985設計與製作一個利用個人電腦為基礎的低成本通用型數位積體電路測試機林功藝; LIN, GONG-YI; 沈文仁; 李崇仁; 任建葳; SHEN, WEN-REN; LI, CHONG-REN; REN, JIAN-WEI; 電子研究所
1987超大型積體數位電路之故障模擬器陳明德; CHEN, MING-DE; 李崇仁; 沈文仁; LI, CHONG-REN; SHEN, WEN-REN; 電子研究所
1987超大型積體組合電路自動測試圖樣產生系統江勝昌; JIANG, SHENG-CHANG2; 李崇仁; 沈文仁; LI, CHONG-REN; SHEN, WEN-REN; 電子研究所
1984超大型積體電路佈線之交談式圖形編輯器周宗亨; ZHOU, ZONG-HENG; 沈文仁; 李崇仁; SHEN, WEN-REN; LI, CHONG-REN; 電子研究所